ELEKTRONIKUTVECKLING, DESIGN & KONSTRUKTION

Elektronikutveckling för digitala och analoga system

Marenius elektronikutveckling har mångårig erfarenhet inom kund-inriktad utveckling av digitala och analoga system, från idébearbetning, via inbäddad mjukvara hela vägen till färdig produkt i kapsel. Vår personal inkluderar alla kompetenser som behövs för ditt specifika projekt inom elektronikutveckling och vi kan internt forma det team som behövs för att överträffa de mål som vi tillsammans satt upp.

Kretskortsdesign

Elektronikdesign är en komplex värld där det alltid är viktigt att välja rätt lösning för en specifik produkt. Det kan gälla komponenter, systemarkitektur, fysiskt utrymme för mönsterkort och kapsling eller olika krav på tillverkningsbarhet och testbarhet. Marenius har alla tjänster inom design och konstruktion av elektronikapplikationer under ett tak. I vår designprocess kan vi kombinera ytmonterade och hålmonterade komponenter, allt efter vad som ger bästa funktion i er produkt. Våra elektroniklayout designers har även mångårig kunskap om de regelverk som krävs för olika applikationer som tex  EMC, RoHS och säkerhet.

Mjukvara

Då nästan allt vi utvecklar innehåller en eller flera microcontrollers är mjukvaruutveckling en systemkritisk del av konstruktionen av produkten. Faktorer som kod-dokumentation, kodjusteringar och infrastruktur för uppdateringar av mjukvaran, via kabel eller molnet är vitala delar i framtagandet av en produkt och en process som vår personal har stor erfarenhet av. Våra inhouse- programmerare jobbar primärt i språket C som sedan lätt kan porteras till den krets som specifikt valts för er produkt, så om det är enklare PIC processorer eller mer avancerade FPGA-kretsar.

Gränssnitt och protokoll

En produkt står sällan ensam utan behöver kommunicera antingen lokalt mot sensorer och givare eller mot internet eller andra nätverk. Marenius har lång implementerings-erfarenhet av alla branchledande gränssnitt och protokoll som USB, CAN, Ethernet, GSM/3G, RS-232/422/485, ModBus, WiFi, ZigBee, etc.

Dokumentation

För att kunna producera och framtidssäkra en produkt krävs dokumentation. Marenius dokumenterar mjukvara, hårdvara, test och produktion. Informationen lagras och finns tillgänglig många år efter att produkten lanserats. Vi har en lång erfarenhet av att jobba inom fordonsindustrin där dokumentation är ett nyckelord.