Marenius Hållbarhetsarbete

Vi bryr oss om vår miljö.

Sedan 2003 ledde vårt fokus på kvalitet och miljö till att vi genomgick vår första ISO certifiering, vilket varit viktiga verktyg för vår verksamhet sedan dess.  Vårt kvalitets och miljöfokus är grundat utifrån en önskan att utveckla produkter som sparar resurser hos slutanvändaren och att våra komponenter och produkter ska hålla hög kvalitet med en lång livslängd. Under 2021 bestämde vi oss för att ta nästa steg och se över helheten i vårt hållbarhetsarbete. Detta dokument är starten för vårt arbete och beskriver vår syn på hållbarhet, våra viktigaste hållbarhetsområden, vart vi står idag och de åtgärder vi planerar att genomföra under kommande år. I vårt hållbarhetsarbete har vi även stöd av våra ägare Calectro AB för att tillsammans med dem hitta utveckling, förbättring och mätbarhet.