EMC & LVD TESTER AV ELEKTRONIK

Vi kan EMC & LVD testning

Att mäta är att veta och när det gäller elektronikutveckling är detta en av de absolut viktigaste parametrarna att ha total kontroll över. Förutom kundens funktionskrav hålls elektronikprodukter till strikta lagkrav relativt en mängd måttstockar, från energikonsumtion till EMC krav.

Med vår historia från produktion av professionell ljudteknik och de extrema mätkrav som denna bransch ställer, har genom åren Marenius byggt upp ett mycket kompetent testlab inhouse med möjlighet att med hög precision mäta alla vanligt förekommande test-parametrar, samt ett stort antal ovanligare sådana. Allt utförligt dokumenterat.  

EMC & LVD

I Marenius test-lab finns möjlighet för EMC och LVD pre-compliance test. För många elektronikprodukter räcker detta test som underlag för godkännande enligt EU direktiven. Om testerna genomförts med godkänt resultat levereras en testrapport samt en CE-deklaration till kunden som kunden sedan kan signera och skicka in till berörda myndigheter.

Följande standardtester utförs normalt i Marenius testlab:

RF emission

RF immunitet

Ledningsbundna störningar

Transienttålighet

ESD

Överslagsspänning

Jordkontinuitet

Isolationsresistans

Stötström

Spänningsdippar

Vi erbjuder även Audio-mätningar via vårt AUDIO PRECISION System Two 2322 Dual Domain,
om produkten är av audio-typ.