MARENIUS HISTORIA

Excellens inom elektonikdesign och produktion sedan 1976.

Marenius historia är lång och full av nyfikenhet och innovationer. Från 1976 till idag finns dock fortfarande samma anda och engagemang i design och produktion av elektronik och elektronikbaserade produkter. Vår passion för elektronikutveckling startade med egenutvecklad HiFi-utrustning för att sedan fokusera på audio och videoutrustning för TV- film- och radioproduktion, med en speciell förkärlek för ljudmixrar. Marenius har även genom åren producerat ett flertal produkter inom marinelektronik. Då som nu har Marenius alltid gjort detta med ett sug för det nya, otestade, en jakt på utmaningen.

Vi värdesätter att vi är ett litet och effektivt företag, fokuserat på utveckling av analog/digital elektronik & programvara och att vi i stort sett alltid kan erbjuda den kompetens kunden önskar inhouse. Detta gör att vi kan agera snabbt och hålla beslutsprocessen kort, så vi tillsammans med vår kund kan designa och producera en produkt som överträffar kundens önskemål i tid, till rätt pris. Genom åren har både vår kompetens, teknikpark och antalet anställda ökat och idag är vi 9 kompetenta medarbetare i vårt team och omsätter ca 30 MSEK.