PRODUKTION AV ELEKTRONIKPRODUKTER​

Vi kan produktion av elektronikprodukter!

Marenius har komplett resurspark för fabrikation av de elektronikprodukter som vi konstruerar. Allt från några få prototyp-kretskort upp till kompletta kretskort i serier av 1000-tals exemplar. I våra ESD-skyddade lokaler, helt anpassade för elektronikproduktion, produceras SMD-baserade kretskort i våra ESSEMTEC ytmonterings-maskiner och lödmaskiner. Marenius erbjuder även montage och lödning av mekaniska komponenter och större elektronikkomponenter i egna lokaler. Vid behov av större produktionsserier samarbetar vi med utvalda Svenska partners med omfattande produktionsresurser, för smidig ökning av produktionsvolymerna efter testfas. Såväl internt som externt producerade delar genomgår Marenius rigorösa testning av funktion och kvalitet innan leverans.