SMF 5 mkIII

Mikrofonförstärkare och ljudmixer

Med nya generationer av externa ljudkort har vi fått nya krav på mikrofonförstärkare och ljudmixers, framför allt för nivå 3-inspelningar i studio. I samarbete med Marenius Elektronikutveckling har vi tagit fram två nya produkter. En mikrofonförstärkare som anpassats för rätt signalnivå och en omkopplare för att växla mellan röstinspelning och fonetogram.

SMF 5 mkIII

Den stora nyheten är vår femte generation av DSP Audio Interface mixer. Den nya mixern har alla funktioner som tidigare, med möjlighet att koppla in mikrofoner och audioutrustning. Den viktigaste nyheten är att den fungerar med både obalanserade och balanserade in- och utgångar. Det innebär att de problem med bland annat brum som drabbat vissa kunder är borta.