marenius noisebox

Noisebox – lådan som förhindrar att mobilen spionerar

En vardag utan mobiltelefon är i dag i princip otänkbart. Men vad många inte tänker på är att vår ständige vapendragare kan bli ett verktyg för spionage genom att användas för avlyssning av allt som mikrofonen kan spela in.

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men när det kommer till mobiltelefoner, som på samma sätt som datorer är ständigt uppkopplade, är det inte lika självklart. Något som förstås måste förändras. Därför har elektronikföretaget Mare- nius tagit fram NoiseBox S1 – en låda att lägga uppkopplade enheter med mikrofon i under era möten.

– Alla mobiltelefoner har en mikrofon och de flesta även en mycket bra mikrofon. För att åstadkomma ett så bra skydd som möjligt är det därför viktigt att skillnaden mellan störningsnivån inuti lådan och dämpningen av lådan är så stor som möjligt. Detta har vi jobbat mycket på i NoiseBox S1, säger Martin Karlsson, vd på Marenius.

Byggd i Sverige

NoiseBox S1 är byggd i Sverige av FCS-märkt trä och fungerar genom att inbyggda högtalare och specialutveck- lad elektronik genererar ett bredspek- tralt akustiskt brus. Bruset blockerar effektivt mikrofonen i mobiler eller andra ljudupptagande enheter som placerats inne i NoiseBox -enheten. På så vis kan telefonerna vara påslagna under konfidentiella möten utan att det finns risk för avlyssning.

–När vi pratar med våra kunder så upplever vi att många inte förstår att telefonen kan spela in ljud via appar utan att användaren är medveten om det, säger Jörgen Törnqvist, operativ chef på Marenius.

Testad av Rise

NoiseBox S1 är testad vid Sveriges forskningsinstitut, Rise, där den fick följande utlåtande: ”Anta ett värsta scenario med en höjd röstkonversa- tion/argumentation i ett rum på cirka 85 dBA (human shouting) är det extremt låg sannolikhet att spela in eller särskilja vad som sägs i liknande inspelning inne i boxen när maskerings- ljudet är på och boxens lock är stängt. Observera att normala konversationer är runt 60 – 65 dBA i ljudnivå.”